האט את קצבך חבר,
האט את ריקודך.
האם צפית פעם אחר ילדים
בריקוד מעגלים?
או האם הקשבת לגשם
בהקישו על אבנים?
האם אי פעם עקבת אחר פרפר בתעופה?
או הבחנת בקרן שמש הנמוגה אל החשכה?
האט את קצבך חבר,
אל תרקוד כל כך מהר.
האם במהלך היום אתה במעופה?
כאשר אתה שואל "מה שלומך?"
האם אתה עוצר לשמוע את התשובה?
בתום היום כאשר אתה במטתך,
האם מאות המשימות רצות במוחך?
האט את קצבך חבר,
אל תרקוד כל כך מהר,
אי פעם אמרת לילדך
"מחר נעשה" ודחית,ובמרוצך
את דמעתו לא ראית?
אי פעם אבדת מגע,
חברות קרובה גוועה?
תמיד אתה חסר בזמן,
אפילו להתקשר ולהגיד "אהלן".
האט את קצבך חבר,
אל תרקוד כל כך מהר.
כאשר אתה רץ מהר לאיזה שהוא מקום
אתה מפספס את הכיף שבדרך,
כאשר אתה דואג וממהר במהלך היום
זו זריקת מתנה שלא נפתחה.
בתקוה שלא נזרוק מתנות שלא נפתחו