993681_513007848773527_1726304376_n

1-01
אין אנו נדרשים לצאת למסעות רחוקים, אלא להעמיק… ולחשוף את אורו של היהלום הפנימי.

1-01

בתשומת-לב בקשב ובאהבה מתרחש הריפוי, מתאפשרת ההתפתחות הצמיחה והגדילה.

1-01