כשאדם חוצה את הנהר בסירה ,וסירה ריקה באה ומתנגשת בסירתו
יהיה האדם מהיר חימה ככל שיהיה,הוא לא ירגז על הסירה הריקה.
אך אם יהיה, אדם בסירה שהתנגשה בו ,
הוא יצעק עליו שיסור מדרכו,אם האיש לא ישמע לצעקה הראשונה,
הוא יצעק שנית,אם גם אז לא ישמע לו ,
הוא יצעק בשלישית,וילווה את דבריו במטר קללות
במקרה הראשון ,כאשר באה מולו סירה ריקה,הוא לא רגז כלל
ואילו עתה הוא רוגז ,שכן אז עמד מול הריק ,
ואילו עתה הוא עומד בפני המלא,
אם אדם היה מרוקן עצמו וכך כשהוא ריק,
משוטט בעולם הזה,
מי היה יכול לפגוע בו.