טיפול משפחתי בבית המשפחה

טיפול בצעירים,שנמצאים בסיכון לעצמם ,ומראים סימני אלימות נגד בני המשפחה,
ומסרבים להגיע לטיפול מוצג מודל עבודה ושני מקרים להדגמה

Details