אדם חתר בסירה בנהר. החתירה נעמה לו והוא היה נוכח בה במלאות.
הוא הבחין בסירה שלידו, רק כשזו פגעה בסירתו שלו. כשהפנה את מבטו – ראה שאין בה איש, והסיט אותה מדרכו בעזרת אחד ממשוטיו, והמשיך לחתור.
כעבור כמה דקות נתקלה בו סירה נוספת. הפעם היה שם דיג.
כעס האדם על הדיג, ונזף וקלל וגידף.

אילו יכולים היינו – בזרם החיים, לנהוג מול מה שמופיע מולנו, כאילו אין שם אדם – איך היו אז נראים חיינו?!