טיפול טרנספרסונלי – TRANSPERSONALITY PSYCHOLOGY
פסיכולוגיה שרואה מעבר לאישיות (מעבר לפרסונליטי) של האדם, עוסקת בגילוי המימד שמעבר. המלה פרסונליטי נגזרת מהמילה הלטינית "פרסונה" שפירושה "מסכה", הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית עוסקת במי אני שמאחורי המסכה.

תרפיית גלגולים -REINCARNATION THERAPY תרפיה שיוצאת מנקדת ההנחה שאנחנו נשמה, שמתגלגלת שוב ושוב – בגוף אחר גוף. שיחזור הגלגולים מאפשר, לפי תפיסה זאת, שיחזור של טראומות מהעבר, כדי לסיימם רגשית ולהתרפא מהן. הטיפול בטראומות מגלגולים קודמים מזכיר את הטיפול בטראומות ילדות, בהן מטפלת הפסיכולוגיה. חשיבה מדעית, המתבססת על הוכחות אמפיריות, אינה מקבלת את רעיון הגלגולים, כפי שאינה מקבלת גם את רעיון אלוהים או גן עדן -"מפאת חוסר ראיות".

– ד"ר ציון בן אלי עושה טיפול בגלגולים
ראה טיפול בהיפנוזה

-ספר בנושא : "שורשים ושיעורים בזמן" מאת ד"ר בריאן ווייס,
פסיכיאטר המשלב טיפול פסיכולוגי עם טיפול בגלגולים בעזרת היפנוזה.

אני – SELF – מהות רוחנית, מעבר למה שנגלה לעין. מהות בלתי משתנה (בשונה מן הגוף הפיזי, המשתנה תדיר), שיש בה קביעות, יציבות ושקט בעל עומק. מהות זו משותפת לכל בני האדם ולכל התגלמות של רוח בחומר ויש בה מן הניצוץ האלוהי של אהבה וחמלה. SELF זה שונה מן ה-SELF הפסיכולוגי, המתייחס לחלק הפיזי, הרגשי והשכלי בלבד.

עולם – אנחנו בוראים את העולם בו אנו חיים. בהיותנו מדוכאים-נראה העולם מדכא, בהיותנו עליזים-נראה העולם צוהל, בהיותנו מפוחדים-נראה העולם מפחיד, בהיותנו בטוחים-נראה העולם בטוח……
תפיסה זו שונה במהותה מן התפיסה המקובלת, לפיה העולם מתנהל על-פי חוקים משלו ועלינו ללמוד להסתגל אליו. התפיסה הרוחנית מדגישה את העולם כעולם סובייקטיבי, שאינו כפי שהוא, אלא כפי שאנחנו.

-סרט קולנוע העוסק בנושא  – "what the bleep do we know"

מדיטציה – תהליך של ריכוז והתבוננות, כדי להגיע להבנה של "מי אני". תהליך המדיטציה אמור "לנקות" את הראש ממחשבות, כדי לאפשר חוויה ולא מחשבה. ההנחה הינה שה-MIND שלנו מצומצס ומוגבל מדי כדי לחוות את המהות האמיתית של הקיום. קיימות שיטות מדיטטיביות שונות : השיטה הטרנסנדנטלית – שבה המודט משנן מנטרה, במטרה לשמור על MIND ללא מחשבות. שיטת הויפאסאנה – שבה המודט מתבונן בגלים שעולים – של מחשבות, תחושות, רגשות ויכול לחוות את עצמו כצופה במתרחש (מבלי להזדהות עם המתרחש). ראג'ה יוגה – היוגה המלכותית – שבה המודט מרוכז במחשבה על היותו חלק מן האור האלוהי.

– חני סגמן ודר' ציון בן אלי  משתמשים במדיטציה בתהליך הטיפולי כדי
להתחבר אל האני הגבוה שלנו

ויפאסאנה – משמעות המילה היא תובנה. מדיטאצית הויפאסאנה מביאה לתובנה של מי אנחנו באמת. בישיבה השקטה, המדיטטיבית מתבוננים בתחושות, ברגשות ובמחשבות  שזורמות ללא הרף. תהליך ההתבוננות מאפשר את ההבחנה בין המתבונן לבין מה שמתבוננים עליו, כך מתאפשרת הידיעה שכל מה שאנו מתבוננים עליו משנה צורה וחולף ואילו המתבונן הינו המהות הקבועה, הבלתי משתנה, זוהי המהות האמיתית שלנו.

בודהיזם – השיטה שפיתח בודהה (=המואר). זוהי פילוסופיית-חיים, שמטרתה לחיות את האמת. חיי האמת הם שחרור מן האשלייה הפיזית, שחרור שיוביל למצב של נירוונה,
כלומר: לסיום הגלגולים בעולם הפיזי. האשלייה הפיזית גורמת לנו לסבל, כיוון שאנחנו במצב של השתוקקות לדברים הפיזיים – השתוקקות למה שאין לנו והשתוקקות לשמור על מה שיש לנו. אם נבין שדברים אלה הינם אשלייתיים ואינם אמיתיים נשתחרר מסבל המירוץ אחריהם. היכולת לראות את האשלייה מאפשרת בעקבותיה לראות את האמיתי, שהוא קבוע, בלתי משתנה – האני הרוחני.

נירוונה – מוקשה – מושג מרכזי בתורת הבודהיזם. מתייחס להינתקות ממעגל הסבל של לידות ומוות. הראייה שלנו את החיים כמעגל אינסופי של התחלה וסוף, של לידה וכליון הינה הגורם לסבל. מצב של נירוונה הוא הבנת המעגליות הרפיטטבית הזו. היא הידיעה שמחליפה את הבורות ומאפשרת את השחרור .

הארה – ENLIGHTMENT – ראיית אור האמת. הכרה וידיעה עמוקה, בלתי אמצעית של מהות הקיום. התעוררות מן האשלייה, מן החלום. חוויה של אחדות עם כל הקיים. מצב הווייה של שחרור, שקט, חמלה ואהבה.

יין ויאנג – הנקבי והזכרי. היין הנקבי הוא הרך, הפסיבי, המכיל. היאנג הזכרי הוא האקטיבי, הדוחף קדימה, היוזם, המפעיל. מושגים אלה מבטאים את רעיון הניגודים ביקום, את הדיכוטומיה הנראית לעין בין הכוחות הפועלים. ההבנה של השלמת הניגודים חלה על מושגים כמו : חושך ואור, אהבה ושנאה, מלא וריק וכל שאר ההפכים. איזון וזרימה של השניים מאפשרים הרמוניה ותחושה של השלם, האחד.

יוגה – YOGA – אחדות – ההכרה שכל הקיים הוא אחד. האחד מופיע בלבושים פיזיים שונים, שנראים נפרדים, אך נגזרים כולם מן המקור האחד. הרוח מתגלמת במגוון צבעים, צורות, תנועות וקולות. הסיווג והמיון שלנו של אותו מגוון מרחיק אותנו מן ההבנה של המקור האחד לכל המנעד. ההבנה הרוחנית משחררת מאשליית הנפרדות ומחזירה אותנו להכרת האחדות.

כאן ועכשיו – חווית הרגע הנוכחי. ההבנה שרגע ההווה הינו הדבר היחיד שקיים באמת. רגע העבר כבר חלף, רגע העתיד טרם הגיע וכל שקיים הינו הרגע הנוכחי בלבד. חווית רגע ההווה הינה חווית ההוייה במלאות, הינה חווית האלוהי (יהוה).
It is a present to be present in the present.