אדלמן נחמה, ניגון שבלב, הוצאת נורד
תיאור של מיפגשים טיפוליים ברוח הטיפול המשפחתי, הנערכים עם יחיד, עם זוג,
או עם כל המשפחה.

אליצור, "טיפול משפחתי", בתוך פרקים נבחרים בפסיכיאטריה,
בעריכת ח. מוניץ, הוצאת פפירוס
הסבר בסיסי על טיפול משפחתי.

היילי, בעיות במשפחה, ספריית הפועלים
התייחסות לבעיות היחיד ומצוקותיו כבעיות המערכת המשפחתית כולה.

ואצלאוויק, וינקלנד, פיש, שינוי, ספריית הפועלים
הספר מתאר היוצרות בעיות ופתרונן.
הנחות היסוד שלו ישימות גם לפסיכותרפיה במשפחה ולמערכות אנושיות בכלל.

וולרונד-סקינר, תרפייה משפחתית, בית דביר, הוצאת רשפים
המחברת מביאה תיאורי מקרים של טיפול פסיכותרפויטי ומשרטטת את
התיאוריה שמאחורי התרפייה המשפחתית וכמה מן הטכניקות של הטיפול.

מינושין, משפחות ותרפייה משפחתית, הוצאת רשפים
תיאורי פגישות עם משפחות, פירושים למתרחש וטכניקות של המחבר.

נפייר, ויטאקר, משפחה במבחן, ספריית הפועלים
סיפור המתאר קורות טיפול במשפחה אחת ואת עקרונות השיטה הטיפולית ובסיסיה המדעיים.

סאטיר וירג'ינייה, המשפחה המודרנית, ספריית הפועלים
המחברת אינה מדגישה את "המחלה", אלא את הזיקות בין בני-אדם,
המעכבות את ההתפתחות.