יעוץ והדרכה

תהליך היעוץ וההדרכה שונה מטיפול. בדרך כלל מגיע הנועץ עם קושי נקודתי, או בשאלה בנושא ספציפי שמעסיק אותו כאן ועכשיו, או מתוך רצון לרכוש עוד ידע ומיומנויות כדי להתמודד עם אתגר העומד בפניו.

תהליך היעוץ, בשונה מהתהליך הטיפולי, אינו מגיע לנבכים ועומקים, אינו חוקר את מקור הקושי ואת ההשלכות על תחומים אחרים, אלא נשאר רק בגבולות היישום והפרקטיקה. תהליך כזה הוא קצר הרבה יותר וניתן אף לקבוע את גבולות הזמן מראש (כמובן תוך גמישות ושינוי בהתאם לצורך).

תהליך היעוץ וההדרכה יכול להתבצע:

פגישות ייעוץ משפחתי
בפגישות אישיות
במיפגשים קבוצתיים
בשילוב של מיפגשים אישיים וקבוצתיים.

שירותי יעוץ והדרכה ב"מרכז יהלום":

יעוץ פילוסופי – לאנשים שכוונתם להעזר בתורותיהם והבנותיהם של הפילוסופים.
הדרכה להורים ולאנשי מקצוע העובדים עם ילדים, או במערכת החינוך.
הדרכה למטפלים בעבודתם הטיפולית בקליניקה. ההדרכה מוכרת לצורך צבירת שעות להסמכה.