להיות אנושי
זה כמו מלון אורחים,
כל בוקר אורח חדש.

שמחה, דכאון, עליבות,
איזו מודעות רגעית באה
כאורח לא צפוי.

קבל את כולם בברכה!
גם אם הם קהל יגון,
שינקה ביתך בשצף מרהיטיו,
עדיין קבל כל אחד בכבוד.
הוא עשוי לנקות את פנימיותך, לטובת עונג חדש.

המחשבה האפלה, הבושה, הזדון,
צחק לקראתם בדלת
והזמן אותם פנימה.

הודה על כל הבא באשר הוא,
כי כל אחד נשלח
כמדריך ממעל.

קבל את הקושי.
למד את האלכימייה אשר בני
אנוש אמיתיים יודעים:
ברגע שאתה מקבל את הצרות
שנתנו לך, הדלת נפתחת.

ברך לשלום את הקושי
כחבר מוכר. התבדח עם ייסורים
שהובאו עליך בידי חבר.

צער ומכאוב הם בלויי בגדים ישנים
ומעילים שמשמשים לכסות,
ולאחר מכן מוסרים.
ההפשטה הזו
והגוף שמתחתיה,
עירום וערייה ביופיו,
הם הם
המתיקות שבאה
אחרי הכאב.

(רומי)